Aplikim për Regjistrimin e Votuesit Kineast

Mund të regjistrohen vetëm shtetasit shqiptarë me këto cilësi:
• Regjisorë, Producentë dhe/ose Skenaristë që kanë kredite në filmat artistikë me metrazh të gjatë, të cilët janë financuar nga Q.K.K.;
• Regjisorë që kanë kredite në filmat vizatimorë të financuar nga Q.K.K.

Shtetësia