Deklaratë për Shtyp

Në kuadër të disa ndryshimeve ligjore të rëndësishme të ndërmarra nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë, në zbatim të platformës së zhvillimeve të reja ligjore e administrative, që Kryetari i institucionit, z. Eduart Makri paraqiti para kineastëve në COD, ka patur disa zhvillime pozitive, pavarësisht debateve, që janë pjesë e procesit demokratik.

Shumica e kryetarëve të shoqatave që përfaqësojnë kineastët shqiptarë, janë shprehur pozitivisht për ndryshimet si dhe mekanizmat e propozuara nga Kryetari Makri, pasi të gjithe janë dakord me përpjekjet për ngritjen e cilësisë dhe forcimin e kontrollit në praktikat ligjore e administrative të prodhimeve kinematografike shqiptare.

Kjo dakortësi reflektohet në marrëveshjet e bëra kohët e fundit midis Kryetarit Makri dhe administratës së drejtuar prej tij dhe kryetarëve të shoqatave të kineastëve.

Me dakordësinë e shumicës absolute të kryetarëve të shoqatave të kineastëve, me urdhërin e Kryetarit nr. 371 Prot., datë 08.07.2019 u ngrit u ngrit Bordi Konsultativ i përbërë me përfqësuesit e shoqatave të kineastëve që do të funksionojë pranë QKK me qëllim, diskutimin dhe propozimin e ndryshimeve të nevojshme në sistemin kinematografik shqiptar.

Procesverbali i mbledhjes së datës 4 Korrik 2019

Urdhëri i Kryetarit të QKK me Nr.371 Prot., i datës 8 Korrik 2019

Kryetari Makri, duke shpresuar se kjo gjë do të vazhdojë edhe në të ardhmen, falënderon shoqatat e kineastëve, që pavarësisht mendimeve të ndryshme dhe debateve të zhvilluara, shfaqin dëshirën dhe vullnetin të ulen në tryezë dhe të debatojnë në menyrë konstruktive. Kjo gjë do të ndryshojë disa praktika të deritanishme, ku grindjet e forta dhe mosmarrëveshjet midis shoqatave kanë penguar dhe pengojnë komunikimin, si dhe vështirësojnë aplikimin e ndryshimeve pozitive.

Kryetari i QKK
Eduart Makri

Njoftim për Kineastët

Të nderuar kineastë,

Siç jeni në dijeni në datën 12 Qershor 2019, është miratuar Rregullorja e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, në të cilën përcaktohet se projektet kinematografike per konkurim, duhet të paraqiten për konkurim në gjuhën shqipe dhe angleze.

Sa më siper, lutemi të depozitoni me email:

1. Projektin e përkthyer në gjuhën angleze;

2. Dokumenta shtesë, të cilët demonstrojnë se projekti Juaj ka patur zhvillime që nga periudha kur është aplikuar dhe deri më tani, apo që ndihmojnë për vlerësim sa më korrekt nga ana e Këshillit të Miratimit të Projekteve, sipas aneksit 9 te Rregullores së Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, të cilën e gjeni ne linkun:

http://nationalfilmcenter.gov.al/index.php/juridik/rregullore-e-qkk/

Afati i fundit për përditesimin e projekteve, si dhe depozitimin e projekteve në gjuhen angleze do të jetë data 15 Shtator 2019.

Në rast të moszbatimit të sa përcakton Rregullorja e QKK, projekti nuk do të kualifikohet në konkurim.

Njoftim mbi Mbledhjen e 155-të të Bordit Menaxhues të Eurimages

Mbledhja e 155-të e Bordit Menaxhues të Eurimages u mbajt në Gjenevë në datat 24-29 qershor 2019. Përfaqësuesit e Shqipërisë , Kryetari i QKK z. Eduart Makri dhe zëvendësja Majlinda Tafa morën pjesë në këtë takim. Shqipëria në këtë mbledhjeishte pjesë e Co-production Working Group ku u diskutua dhe votua për 33 ng 64 projektet që kishin aplikuar.

Njëri nga projektet aplikuese që fitoi, ishte edhe ai i Isa Qoses, me titull “Lejleku”. Ky është bashkëprodhimi i parë zyrtar mes Malit të Zi, Kosovës DHE Shqipërisë. Ky projekt u rendit ndër më të vlerësuarit e kësaj mbledhjeje.

Grupi i Promocionit të Eurimages, vendosi që t’i rijapë patronazhin, Balkan Film Market.

Në këtë mbledhje u përshëndetën përfaqësuesit që largohen nga Eurimages, dhe u përshëndetën përfaqësuesit e ri, ndër të cilët ishte edhe Kryetari i ri i QKK, z. Eduart Makri. Z. Makri mori fjalën dhe falenderoi për mikpritjen e të gjithë përfaqësuesve kombëtarë si edhe të sekretarisë, duke rinovuar ftesën për të zhvilluar një takim tjetër të Eurimages në Shqipëri.

Njoftimin e plotë me vendimet e mbledhjes e gjeni në linkun e mëposhtëm:
https://www.coe.int/en/web/eurimages/-/23-co-productions-supported-at-the-155th-eurimages-board-of-management-meeting