Thirrje për aplikim SEE Cinema Network

SEE Cinema Network do të mblidhet në Tiranë, më 4 tetor 2018, gjatë ditëve të Balkan Film Market.

 

Të nderuar producentë!

Ju informojmë se janë hapur thirrjet për aplikim në SEE Cinema Network – sezoni 2018, për:

  • Projekte kinematografike të metrazhit të gjatë (në zhvillim) që kanë bashkëprodhim me të paktën një nga shtetet e SEE CN.

Jeni të lutur të paraqsni projektet tuaja pranë QKK-së.

Projektet filmike duhet të paraqiten në anglisht sipas rregullores së SEE CN.

Dosja që përmban dokumentat e listuar në rregulloren sipas zhanrit përkatës i dërgohet QKK-së në adresën info@nationalfilmcenter.gov.al dhe info.qkk@gmail.com brenda datës 1 shtator 2018.

Rregulloren e plotë të SEE Cinema Network, dokumentat dhe formularin e aplikimit për shkarkim, i gjeni duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

SEE CN – Rregullore – Zhvillim projekti – Film i gjatë

SEE CN – Formular – Zhvillim projekti – Film i gjatë

Proçedura e aplikimit:

  1. Dosja dërgohet me email në QKK  (afati: 1 shtator 2018)
  2. QKK kontrollon dosjen për parregullsi
  3. Dosja u dërgohet me email përfaqësuesve të vendeve anëtare të SEE CN.
  4. Në mbledhjen e 4 tetorit, përfaqësuesit e vendeve anëtare diskutojnë dhe votojnë mbi projektet.
  5. Pas shpalljes së projekteve fituese (1 projekt nga çdo vend anëtar), SEE CN fillon proçedurat për lidhjen e kontratës me producentin e deleguar të projektit.

Për çdo informacion, paqartësi apo ndihmë, ju lutem të më kontaktoni gjatë përgatitjes së dosjes.

Majlinda Tafa

QKK

 

– – –

English Version

The Albanian National Center of Cinematography announces the open call for applications for the 2018 season at SEE Cinema Network.

Application for support may be filed for:

  • Feature film development

at info@nationalfilmcenter.gov.al and info.qkk@gmail.com until September 1, 2018.

For info on the application dossier and the application form, please click below!

SEE CN – Rregullore – Zhvillim projekti – Film i gjatë

SEE CN – Formular – Zhvillim projekti – Film i gjatë

For any information or help, please contact me during the application process.

Majlinda Tafa

ANCC

 

Thirrje për Minority Co-production dhe projekte të ndryshme kinematografike

Të nderuar kolegë,

Qendra Kombëtare e Kinematografisë ju njofton hapjen e konkurimit për:
1. Projekte të ndryshme kinematografike;
2. Projekte për film artistik metrazh i gjatë, kategoria Minority Co-production.

Në zbatim të ligjit nr. 8096, datë 21.03.1996, “Për kinematografinë”, të ndryshuar, vetëm shtëpitë kinematografike të regjistruara në QKK mund të paraqesin projekte kinematografike për konkurim.

Shtëpitë kinematografike, të cilat do të paraqesin projekte në konkurim, duhet të kenë parasysh sa më poshtë:
1. Të jenë të rregjistruara në QKK për vitin kalendarik 2018.
2. Të shikojnë Rregulloren e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, në të cilën përshkruhen rregullat dhe kriteret për aplikimin.

Aplikimi i projekteve do të bëhet on line në faqen: www.filmcoproduction.com.

Afati i fundit për depozitimin e projekteve (on line) do të jetë data 15.09.2018.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin.

 


 

The Albanian National Center of Cinematography (ANCC) opens the call for:

Feature films in Albanian Minority Co-Production.

Only companies registered at the ANCC are eligible to apply.

The production companies intending to apply with their projects must be aware of the following:

  1. Only production companies registered at ANCC for the year 2018 are eligible for this call.
  2. The production Companies must consult the current Regulation of the Albanian National Center of Cinematography, for the rules and criteria of the application.

The projects shall be submitted for application on the website: www.filmcoproduction.com.

The deadline for submitting the projects (online) is September 15th, 2018.