QKK | Fakte dhe Figura / ANCC | Facts & Figures 2015 – 2016

QKK | Fakte dhe Figura / ANCC | Facts & Figures


Qe nga krijimi ne vitin 1997 deri me 2014 (17vjet) QKK ka financuar 275 filma nga te cilat 183 prej tyre jane financuar ne perjudhen 1997 – 2014.
Keta filma i perkasin kategorive te meposhteme:

35 filma te gjate
33 filma te shkurter
74 dokumentare,
48 filma te animuar

Mesatarisht gjate 17 viteve (1997 – 2014) jane financuar cdo vit rreth 11 filma:

2 filma te gjate
2 filma te shkurter
4 dokumentare
3 filma te animuar

Vetem gjate 3 viteve te fundit (2015-2017) jane financuar 92 filma ne total, nga te cilet:

36 filma te gjate,
22 filma te shkurter
17 dokumentare
13 animacion

Mesatarisht gjate 3 viteve (2015-2017) jane financuar cdo vit:

14 filma te gjate
7 filma te shkurter
6 dokumentareit
7 filma te animuar

Shenim:

Jane akoma per tu vleresuar projektet e bashkeprodhimeve minoritare, filmave te animuar dhe festivalet e filmit per vitin 2017

Pra vetem ne 3 vitet e fundit jane financuar 1/2 e filmave ne total te financuar gjate 17 vjeteve te funksionimit te QKK-së.

Gjate 3 viteve 2015 – 2017 jane financuar me shume filma te gjate (40 filma) se sa ne perjudhen 1997 – 2014, (35 filma)

Ne vitet me te mira te “Kinostudios” realizoheshin rreth 40 filma ne vit, nga te cilet 14 ishin filma te gjate dhe pjesa tjeter dokumentare dhe animacion.

Kjo shifer konsiderohej dhe vazhdon te konsiderohet edhe sot nje rekord referuar numrit te popullsise.

Aktualisht Shqiperia realizon perafersisht te njejtin numer filmash fale financimeve te QKK. Praktikisht gjate vitit 2016 u financuan nga QKK 37 filma, nga te cilet 15 ishin filma te gjate dhe pjesa tjeter, filma te shkurter, dokumentare dhe animacion.

QKK, Filmat e financuar per vitin 2015

 

Aplikojnë për fonde 78 projekte filmike.

 

Pas proçesit të vlerësimit kanë fituar të drejtën për financim 37 projekte:

 

12 Filma të gjatë, 10 Filma të shkurtër, 4 Dokumentarë, 3 Filma të Animuar, 4 Zhvillim projekti, 4 Festivale Filmi 

 

 

4 Filma me metrazh të gjatë

 

3 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

 

3 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
2 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
4 Filma me metrazh të shkurtër
6 Filma me metrazh të shkurtër Indipendent
1 Dokumentar
3 Dokumentarë Indipendentë
3 Filma të animuar
4 Zhvillim projekti
4 Festivale Filmi
Mosha mesatare e fituesve 41 vjec
18 regjisore te financuar aplikojne per here te pere ne QKK
30% e regjisoreve fitues jane femra
QKK, Filmat e financuar per vitin 2016
Aplikuan ne QKK 81 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fitojnë të drejtën për financim 43 projekte:

15 Filma të gjatë, 4 Filma të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 6 Festivale Filmi 
4 Filma me metrazh të gjatë
4 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
4 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
3 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
3 Filma me metrazh të shkurtër
1 Film me metrazh të shkurtër Indipendent
6 Dokumentarë
4 Filma të Animuar
6 Filma të Animuar Indipendentë
6 Festivale Filmi
Mesatarja e regjisoreve te financuar 40 vjec
QKK, Filmat e financuar per vitin 2017
 
Aplikuan ne QKK 59 projekte filmike. 
Pas proçesit të vlerësimit fitojnë të drejtën për financim 28 projekte:
13 Filma të gjatë, 8 Filma të shkurtër, 7 Dokumentarë
4 Filma me metrazh të gjatë 
7 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë 
2 Filma me metrazh të gjatë, pasprodhime
7 Filma me metrazh të shkurtër 
1 Film me metrazh të shkurtër, pasprodhim 

7 Dokumentarë 

ANCC activity report 2015
ACTUAL BUDGET INCREASED BY 70%
Establishment of the Albanian Minority Co-productions Found
On 2015, from 78 film projects that applied for a grant.

The Board awarded a total of 37 film projects:

12 Features, 10 short, 4 Documentaries, 3 Animations, 4 Development, 4 Film Festivals
4 Features
3 Features Debut
3 Features Independent
2 Features Minority coproductions
4 Shorts
6 Shorts Indipendent
4 Documentaries
3 Animations
4 Developments
4 Film Festivals
• The average age of winning directors is 41 years old.
• 18 directors are first applicants
• 30% of them are females.
ANCC activity report 2016
On 2016, from 81 film projects that applied for a grant.

The Board awarded support to a total of 41 film projects:

15 Features, 4 short, 6 Documentaries, 10 Animations, 6 Film Festivals
4 Features
4 Features Debut
4 Features Indipentent
3 Features Minority Co-productions
3 Short
1 Short Indipendent
6 Documentaries
4 Animations
6 Animations Indipendent
6 Film Festivals
The average age of winning directors is 40 years old.

Albanian success stories 2016, Creative Europe Media Sub Programme

Albanian success stories 2016
Creative Europe Media Sub Programme direct beneficiaries
 • Call for proposal “DISTRIBUTION selective scheme” 
 • Company: EMPIRE SHPK ( Imperial Cinema Network”
 • Project: PHANTOM BOY
 • Contribution by the European Commission for Albanian Applicant: 3.000 euro
 • Call for proposal “DEVELOPMENT of Single Project” 
 • Company: ART FILM
  Project: THE DELEGATION
 • Contribution by the European Commission for Albanian Applicant: 30.000,00
 • Call for proposal “Audience Development” 
 • Lead partner: “AL Cine” Greece. 
 • Albanian Project Partner: Adriapolis Institute & Tirana International Film Festival. 
 • Project title: “Cine Caravan: Culture City Cinema”
 • Total project budget: 56.000 Euro
 • Contribution by the European Commission for the Albanian applicant: 9.600 Euro
 • Call for proposal : Support for Online Distribution
 • Lead Partner: South East Platform Cinema
 • Albanian Partner : Tirana Film Institute
 • Total Project budget : 58.000 Euro
 • Contribution by the European Commission for the Albanian applicant: 14.000 Euro
Total mbeshtetje ne menyre direkte : 56.000 EuroAlbanian success stories 2016
Creative Europe Media Sub Programme direct beneficiaries
 • Iris Elezi – burse studimi afat shkurter, ndjekia e nje workshop nga MAYA mbeshtetur nga programi Evropa Krijuese.- vlera e mbeshtetje se pjesshme = 4.500 Euro
 • Andamion Murataj + Dirtan Huqi – zhvillimi I skriptit per projektin Contramano – mbeshtetur nga TRUCTURAL CONSTELLATIONS is proposed by FOCAL Swis, the Norwegian Film Institute, the Swedish Film Institute, the Austrian Film Institute and the Wajda School (Poland) and is supported by the Compensating Measures of the Federal Office of Culture FOC/MEDIA Desk Suisse. Vlera e mbeshtetjes e pjeshme = 5.000 euro
 • Lediona Kasapi – Burse per kurs studimi, mbeshtetje e plote. Nga Erich Pomer Institute vlera e plote e mbeshtjetes = 9.000 euro
 • Belina Jano, mbeshtetje e pjesshme e burses per te ndjekur studimet prane EAVE Producers Workshop 2017. Vlera e pjesshme e mbeshtetjes = 4.000 euro
Total mbeshtetje ne menyre indirekte  : 22.500 Euro


Total per te dyja perfitimet 
direkt dhe indirekt 78.500 Euro

A PROMISING YEAR AHEAD FOR ALBANIAN FILM

Albanian National Center of Cinematography awarded financial support to 18 films so far this season, with strong emphasis on the promising young directors. There are seven feature films supported on the debut film category and four feature films by the accomplished directors.
Two of the projects that received the financial support on the debut category were developed during the ALBASCRIPT workshop that was made possible during the summer 2016, thanks to the partnership between the Albanian Film Center and Cineuropa. Two of the projects that received support are interested to attend the 2017 workshop. The slate of the films that received the support includes seven short films as well.
The novelty of this year is that on the spring of 2017 Albanian Center of Cinematography celebrates the 20th anniversary of its creation and besides deciding on the support of documentaries, animations and minority Co-productions, in its plans is the announcement of a new Balkan coproduction fund and a Balkan Film forum in the near future.
Albania has doubled the film funding since 2013 and only for the past two years National Center of Cinematography has landed its support to about 90 productions, hitting the most productive era since the collapse of communism.

FALEMINDERIT PER MUZIKEN

FALEMINDERIT PER MUZIKEN
Muzika, nje nga komponentet me brilante te Filmit Shqiptar, kolona zanore e e jetes per disa gjenerata.
Kompozimet me te mira nga Cesk Zadeja, Feim Ibrahimi, Limoz Disdari, Agim Krajka, Aleksander Lalo, Robert Radoja, Aleksander Peci, Hajg Zaharian, Ardit Gjebrea, Kujtim laro u interpretuan nga Orkestra Sinfonike e Radio Televizionit Shqiptar nen drejtimin e mjeshtrit Jetmir Barbullushi.