Sesion Trajnimi: Aplikimi në thirjen për Propozime “Shpërndarja e Filmit Evropian”

Sesion Trajnimi: Aplikimi në thirjen për Propozime “Shpërndarja e Filmit Evropian”. Fondi i BE – Evropa Krjuese. Programi Media

https://www.linkedin.com/pulse/sesion-trajnimi-aplikimi-në-thirjen-për-propozime-e-i