V E N D I M, datë 21.12.2015

V E N D I M, datë 21.12.2015

Në zbatim të nenit 9, paragrafi i parë i ligjit nr. 8096, datë 29.04.1996, “Për Kinematografinë”, i ndryshuar, nenit 6 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 602, datë 21.08.2003, “Për miratimin e statutit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”, përcaktimeve të bëra në Rregulloren e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, Këshilli Miratues i Projekteve, i përbërë nga zotërinjtë:

 • Z. Dritan HUQI, Kryetar
 • Z. Artur DAUTI, Anëtar
 • Z. Dionis PAPADHIMITRI, Anëtar
 • Z. Elvis HOXHA, Anëtar
 • Z. Fatos BAXHAKU, Anëtar
 • Z. Stefan ÇAPALIKU, Anëtar
 • Z. Ndriçim XHEPA, Anëtar
u mblodhën sot, më datë 21.12.2015, në takimin me këtë rend dite:
 1. Shqyrtimi i projekteve për filma artistikë me metrazh të gjatë të kategorisë “MINORITY” të paraqitur në konkurim deri në datën 30 Shtator 2015. Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve kualifikoi për konkurim këto projekte:
 1. “I tretuni”, skenari dhe regjia Arben THAÇI, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “B&G Film Pro”.
 2. “Loja e parave”, skenari dhe regjia Antonio MORABITO, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “SKA-NDAL”.
 3. “Martesa”, skenari Blerta ZEQIRI, Kreshnik BERISHA, regjia Blerta ZEQIRI, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “Bunker Film+”.
 1. Shqyrtimi i kërkesës nr. 754 Prot., datë 18.12.2015, të z. Gledis BICA, për ndryshimin e shtëpisë kinematografike për realizimin e filmit artikstik me metrazh të shkurtër të kategorisë Indipendent “Biseda”.
Sipas parashikimit të bërë në rendin e ditës, autorët dhe producentët prezantuan projektet e tyre. Më pas KMP diskutoi për projektet. Pas kryerjes së procedurës së votimit, bazuar në ekspertizën e Komisionit Financiar, Këshilli i Miratimit të Projekteve me shumicë votash
V E N D O S I:
 1. T’i propozojë Kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë financimin e projekteve kinematografike për film artistik me metrazh të gjatë të kategorisë “MINORITY”, si më poshtë:
 1. “I tretuni”, skenari dhe regjia Arben THAÇI, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “B&G Film Pro”.
 1. “Martesa”, skenari Blerta ZEQIRI, Kreshnik BERISHA, regjia Blerta ZEQIRI, paraqitur për konkurim nga shtëpia kinematografike “Bunker Film+”.
 1. Të miratojë kërkesën e z. Gledis BICA, për ndryshimin e shtëpisë kinematografike për realizimin e filmit artikstik me metrazh të shkurtër të kategorisë Indipendent “Biseda”. Ky projekt do të realizohet nga shtëpia kinematografike “D’Art”.

Eurimages, per here te pare financim produksioneve eksperimentale dhe mbeshtetje per postproduksion

Eurimages merr nje vendim mjaft te rendesishem i cili ka ne fokus format e reja te shprehjes artistke ne kinematografi duke i dhene nje hapesire te veçante produksioneve eksperimentale dhe mbeshtetjen te postproduksionit per filmat qe kane mbaruar xhirimet, gje qe nuk ishte e parashikuar me pare ne skemen e financimit. Bravo Eurimages, bravo Roberto Olla. QKK ka aplikuar kete skeme te re financimi nepermjet fondit per filmin indipendent qe po funksion prej dy vjetesh. Perfitues te ketij fondi kane qene produksionet me kurajshme qe jane financuar me shifra minimale per filma te gjate, filma te shkurter, dokumentare dhe te animuar. QKK eshte duke studiuar edhe mundesine per financimin e fazes se postproduksionit per filmat qe kane mbaruar xhirimet me vetefinancim duke ndjekur vizionin e Eurimages.