DEA OPEN AIR Film Festival – 2015

Drejtori i DEA OPEN AIR Film Festival, Edmond Topi me Kryetarin e QKK, Ilir Butka dhe Drejtorin e Departamentit të Kulturës në MTRS të Kosovës,