KONFERENCE PER SHTYP – KRIJIMI I CREATIVE EUROPE dhe MEDIA DESK

KONFERENCE PER SHTYP – MINISTRIA E KULTURES, QENDRA KOMBETARE E KINEMATOGRAFISE
KRIJIMI I CREATIVE EUROPE dhe MEDIA  DESK