Shqiperia dhe Kosova, Takimi midis institucioneve te kulture, Prishtine, Kosove

Shqiperia dhe Kosova, Takimi midis institucioneve te kulture, Prishtine, Kosove
Nje grup drejtuesish te institucioneve shqiptare te kulture organizon nje takim me homologet kosovare ne Ministrine e Kultures ne Prishtine.