WORKSHOP – Programi Media, Creative Europe

Jane te ftuar te gjithe organizatat dhe subjektet aktive te cilat tregojne interes per aplikimet ne fushen audiovisuale te Programit MEDIA