rregullore e qkk

Rregullore e funksionimit të KMP-së

R R E G U L L O R E E FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT TË MIRATIMIT TË PROJEKTEVE TË Q E N ...

lexo më shumë

njoftimi

Njoftim - Albanian Minority Co-productions

Albanian Minority Co-productions "Minority projects" are film projects realized in co-production, where the Albanian production company is in minority of the total production. ...

lexo më shumë

njoftimi

Njoftim mbi afatin e depozitimit të projekteve në sezonin e ri

Qendra Kombëtare e Kinematografisë njofton gjithë personat e interesuar, kineastet dhe shtëpite kinematografike se afati i depozitimit të projekteve në sezonin e ...

lexo më shumë

njoftimi

Vendim për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren e QKK-2014

Në zbatim të dispozitave të ligjit nr. 8096, datë 21.03.1996, “Për Kinematografinë”, i ndryshuar, pikën 4, të Nenit 5, të Vendimit të ...

lexo më shumë

mediadesk njoftim

Njoftim - Media Desk Albania

Nën Programi Media i Creative Europe Thirrje për Propozime “Online Distribution – Shpërndarja e filmit dhe produkteve audiovizive”  http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-online-distribution-eacea- Njoftim Të nderuar përfaqësues të platformave të ndryshme, ...

lexo më shumë

njoftimi

Njoftim mbi rregulloren dhe afatet për dorëzimin e projekteve

Qendra Kombëtare e Kinematografise njofton se:   - Rregullorja e QKK-së, e miratuar në datën 24.07.2015, do të rishikohet dhe pasi të miratohet do t’ju ...

lexo më shumë

njoftimi

Njoftim-Rezidence per Animatore ne Tokio (A-AIR) 2016

Rezidence per Animatore ne Tokio (A-AIR) 2016 – Udhezime per Aplikim Projekti fton animatore nga pertej detit 1. Qellimi i projektit Ky projekt, qe organizohet ...

lexo më shumë

njoftimi

Njoftim - Hapet sezoni i konkurimit të projekteve kinematografike

Qendra Kombëtare e Kinematografisë njofton hapjen e sezonit të konkurimit të projekteve kinematografike si më poshtë:   Projekte filmike në kategorinë Indipendent: a- Filma ...

lexo më shumë

apulia-frontpage

Njoftim - Apulia Film Commission

Euro Mediterranean Coproduction Forum - Apulia Film Commission   We are pleased to inform you that the 6th edition of the “Euro Mediterranean Coproduction ...

lexo më shumë

njoftimi

Njoftim - Creative Europe Media Desk Albania

Sesion informimi për mënyrën e aplikimit në thirrjen për propozime “Shpërndarja online e filmit Evropian”, shpallur nga nën programi Media i programit ...

lexo më shumë

rregullore e qkk

Rregullore e funksionimit të KMP-së

Postuar nga Administratori 25.08.20151
njoftimi

Njoftim - Albanian Minority Co-productions

Postuar nga Administratori 11.08.20152
njoftimi

Njoftim mbi afatin e depozitimit të projekteve

Postuar nga Administratori 10.08.20153
njoftimi

Vendim për disa shtesa dhe ndryshime në

Postuar nga Administratori 10.08.20154
mediadesk njoftim

Njoftim - Media Desk Albania

Postuar nga Administratori 04.08.20155
njoftimi

Njoftim mbi rregulloren dhe afatet për dorëzimin

Postuar nga Administratori 30.07.20156
njoftimi

Njoftim-Rezidence per Animatore ne Tokio (A-AIR) 2016

Postuar nga Administratori 23.07.20157
njoftimi

Njoftim - Hapet sezoni i konkurimit të

Postuar nga Administratori 16.07.20158
apulia-frontpage

Njoftim - Apulia Film Commission

Postuar nga Administratori 16.07.20159
njoftimi

Njoftim - Creative Europe Media Desk Albania

Postuar nga Administratori 14.07.201510

 

logo galeri 1logo galeri 2logo galeri 3logo galeri 4logo galeri 5logo galeri 6

shoqatat e kineasteveshtepite filmikedistributoret okkomisionet

eurimages frontpageEFP-FRONTPAGE okSEE-FRONTPAGE okapulia-frontpage