Mirësevini


Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK) është krijuar në vitin 1997.
QKK është institucioni më i rëndësishëm shtetëror kombëtar
që inkurajon, financon dhe promovon prodhimin e filmit shqiptar.

The Albanian National Center of Cinematography (ANCC) was created in 1997.
The ANCC is the main governmental national institution that finances,
encourages and promotes Albania’s film production.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn