QKK | Qendra Kombëtare e Kinematografisë

ANCC | Albanian National Center of Cinematography


Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK) është krijuar në vitin 1997.
QKK është i vetmi institucion shtetëror kombëtar
që inkurajon, financon dhe promovon prodhimin e filmit shqiptar.